Добредојдовте во ШИНВА

Shinva Medical Instrument Co., Ltd. е основана во 1943 година и котирана на Шангајската берза (600587) во септември 2002 година. Таа е водечка домашна здравствена индустриска групација која интегрира научно истражување, производство, продажба, медицински услуги и трговска логистика на медицински и фармацевтска опрема.