Кафез за животни

 • Кафез за мајмун

  Кафез за мајмун

  Обезбедете разновидни решенија за производи за големи животни и може да обезбедите автоматизирани програми за размножување според фактичката состојба на корисниците;

 • Кафез за кучиња и свињи

  Кафез за кучиња и свињи

  Обезбедете различни решенија за производи за големи животни и може да обезбеди автоматизирани програми за размножување според фактичката состојба на корисниците

 • Кафез за зајаци

  Кафез за зајаци

  Висок степен на автоматизација за намалување на трошоците за работа.

  Додавањето храна, снабдувањето со вода за пиење и отстранувањето на изметот и урината се автоматизирани.Помалку труд и полесно работење со иста количина на размножување.