Кејџ животни

 • Monkey cage

  Кафез со мајмуни

  Обезбедете различни решенија за производи за големи животни и може да обезбедите програми за автоматско размножување во согласност со реалната состојба на корисниците;

 • Dog and pig cage

  Кафез за кучиња и свињи

  Обезбедете различни решенија за производи за големи животни и може да обезбедите програми за автоматско размножување во согласност со реалната состојба на корисниците

 • Rabbit Cage

  Зајак кафез

  Автоматизација од висок степен за да се намалат трошоците за работа.

  Додаток на храна, снабдување со вода за пиење и отстранување на измет и урина се автоматизирани. Помалку труд и полесно работење со иста количина на размножување.