Био-фармацевтски машини

  • Биореактор од серијата BR

    Биореактор од серијата BR

    Служи широк спектар на домашни вакцини за луѓе, вакцини за животни, генетски инженеринг и моноклонални антитела.Може да обезбеди опрема за раствор на бактерии, квасец и животинска клеточна култура за целиот процес од лабораторија до пилот и производство.