Кабинет за биолошка безбедност

  • BSC Series Ventilated Type (B2)

    Вентилиран тип на серија BSC (B2)

    Се користи во микробиолошки, биомедицински, лаборатории за биосигурност и други лаборатории за заштита на биосигурноста. Напредната технологија за прочистување на воздухот и дизајнот на кабинетот со негативен притисок обезбедуваат заштита за примероците на луѓето и околината. Спречете ширење на штетни честички и аеросоли.

  • BSC Series In-room Circulated Type (A2)

    Циркулиран тип во соба серија BSC (A2)

    Се користи во микробиолошки, биомедицински, лаборатории за биосигурност и други лаборатории за заштита на биосигурноста. Напредната технологија за прочистување на воздухот и дизајнот на кабинетот со негативен притисок обезбедуваат заштита за примероците на луѓето и околината. Спречете ширење на штетни честички и аеросоли.