Кабинет за биолошка безбедност

  • Вентилиран тип од серијата BSC (B2)

    Вентилиран тип од серијата BSC (B2)

    Се користи во микробиолошки, биомедицински, лаборатории за биосигурност и други лаборатории за биобезбедносна заштита.Напредната технологија за прочистување на воздухот и дизајнот на кабинетот со негативен притисок обезбедуваат заштита за примероците од луѓето и животната средина.Спречете го ширењето на штетни честички и аеросоли.

  • Циркулиран тип во соба од серијата BSC (A2)

    Циркулиран тип во соба од серијата BSC (A2)

    Се користи во микробиолошки, биомедицински, лаборатории за биосигурност и други лаборатории за биобезбедносна заштита.Напредната технологија за прочистување на воздухот и дизајнот на кабинетот со негативен притисок обезбедуваат заштита за примероците од луѓето и животната средина.Спречете го ширењето на штетни честички и аеросоли.