Чиста клупа

  • CJV Series Clean Bench

    Чиста клупа на серии CJV

    Чистата клупа може да обезбеди чиста околина на сто нивоа во работната област, а тестните предмети може да се ракуваат во работната област за да се избегне контаминација на тест-предметите. Чистите клупи се користат во широк спектар на апликации каде што е потребна заштита на производот. Како што се медицински и здравствени, научни експерименти, електроника, прецизни инструменти, земјоделство, храна и други индустрии.