Аспиратор

  • Вентилиран тип од серијата BFA

    Вентилиран тип од серијата BFA

    Аспираторот за чад е примарна бариера за заштита на експерименталниот персонал од отровни хемиски испарувања во хемиските лаборатории.Тоа е важен експериментален безбедносен уред кој ефикасно ги елиминира хемиските испарувања, испарувањата, прашината и отровните гасови создадени за време на хемиски експерименти и ги штити работниците и лабораториската средина.

  • Циркулиран тип во собата од серијата BAT

    Циркулиран тип во собата од серијата BAT

    Самочистечкиот аспиратор без цевки е аспиратор за гас кој не бара надворешна вентилација.Може да се користи за мали и средни хемиски експерименти и рутински хемиски експерименти за заштита на операторите и животната средина од штетни гасови и тиња.