Аспиратор

  • BFA Series Ventilated Type

    Вентилиран тип на серија BFA

    Аспираторот е примарна бариера за заштита на експерименталниот персонал од токсични хемиски испарувања во хемиските лаборатории. Тоа е важен експериментален безбедносен уред кој ефикасно ги елиминира хемиските испарувања, испарувања, прашина и токсични гасови генерирани за време на хемиски експерименти и ги штити работниците и лабораториската средина.

  • BAT Series In-room Circulated Type

    Циркулиран тип во соба Серија БАТ

    Самоисчистувачки аспиратор без цевки е аспиратор кој не бара надворешна вентилација. Може да се користи за мали и средни хемиски експерименти и рутински хемиски експерименти за да се заштитат операторите и околината од штетни гасови и тиња.