ИВЦ

  • IVC

    ИВЦ

    SHINVA може да обезбеди разновидност на производи за одгледување глодари, вклучувајќи ИВЦ, разни големини на кафези и лавици итн. SHINVA може да обезбеди кориснички услуги според реалната состојба за да ги задоволи разновидните потреби на корисниците.