IVC

  • IVC

    IVC

    SHINVA може да обезбеди различни производи за одгледување глодари, вклучувајќи IVC, различни големини на кафези и лавици итн. SHINVA може да обезбеди приспособени услуги според фактичката ситуација за да ги задоволи разновидните потреби на корисниците.