Стерилизатори со ниска температура

 • EO Gas Disposal Device

  Уред за отстранување гас ЕО

  Преку катализатор на висока температура, машината за третман на гас со етилен оксид може да го разложи гасот ЕО во јаглерод диоксид и водена пареа и директно да се испушти кон надвор, без потреба да се инсталира цевковод за празнење на голема надморска височина. Ефикасноста на распаѓање е поголема од 99,9%, што во голема мера ги намалува емисиите на етилен оксид.

 • Ethylene Oxide Sterilizer

  Стерилизатор на етилен оксид

  Стерилизаторот од серијата XG2.C зема 100% гас етилен оксид (ЕО) како медиум за стерилизација. Главно се користи за правење стерилизација за прецизен медицински инструмент, оптички инструмент и медицински електронски инструмент, пластични и медицински материјали кои не можат да поднесат со висока температура и влажна стерилизација.

 • Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer

  Стерилизатор на плазма на водород пероксид

  СИНВА Плазма стерилизаторот го зема H202 како средство за стерилизација и формира плазматска состојба на H202 со електромагнетно поле под ниска температура. Комбинира и гасовит и плазматски H202 за да се направи стерилизација за предметите во комората и се распаѓа остатокот H202 по стерилизацијата.