Стерилизатор на пареа (автоклави)

 • Стерилизатор на маса

  Стерилизатор на маса

  l Со функцијата пулсен вакуум, крајниот вакуум достигнува над 90 kPa, класата S нема таква функција

 • Вертикален стерилизатор

  Вертикален стерилизатор

  Автоматско отворање на вратата со еден клик

  Специјални процедури за стерилизација за лабораториски предмети, без пареа за време на стерилизацијата

  LCD дисплеј, работа со индукциско копче и Опремен со сензор за притисок, дисплеј за притисок во реално време

  Опционална функција за стерилизација на течност за заптивање