Стерилизатор на пареа (автоклави)

 • Tabletop Sterilizer

  Стерилизатор за маса

  l Со пулсна вакуумска функција, крајниот вакуум достигнува над 90kPa, класата S нема таква функција

 • Vertical Sterilizer

  Вертикален стерилизатор

  Автоматско отворање на горната врата со еден клик

  Специјални процедури за стерилизација на лабораториски производи, без испарување при стерилизација

  ЛЦД-дисплеј, работа со индукциско копче и опремено со сензор за притисок, дисплеј за притисок во реално време

  Факултативна функција за стерилизација на течна заптивка