VHP стерилизација

  • VHP стерилизација

    VHP стерилизација

    BDS-H серијата на дифузни дезинфектори со водороден пероксид користи гас водород пероксид како средство за дезинфекција и средство за стерилизација.Погоден за дезинфекција на гасови во затворени простори, површини на цевки и опрема.