VHP стерилизација

  • VHP Sterilization

    VHP стерилизација

    Серијата дифузни хидроген пероксид дезинфектор BDS-H користи гас на водород пероксид како средство за дезинфекција и стерилизација. Погоден за дезинфекција на гасови во ограничени простори, површини на цевки и опрема.